Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн ажлын хэсэг хуралдлаа

2021-02-16 Банк, санхүү

Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл (СТБЗ)-ийн гишүүдийн хамтарсан тушаалаар байгуулсан “Монгол улсын эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн санал боловсруулах” чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг хуралдлаа.

Монгол Улсын Засгийн газраас санаачилсан “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх дунд хугацааны 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан ажлын байрыг дэмжих зээл олгох, ипотекийн зээл, Монголбанкны репо санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ болон хөдөө аж ахуйг дэмжих зээлийн талаар уг хурлаар хэлэлцэж, төлөвлөгөөг боловсруулан СТБЗ-д танилцуулахаар ажиллаж байна.

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.