МОНГОЛБАНК: Инфляцын хүлээлтийн түүвэр судалгаанд оролцохыг урьж байна

2021-01-18 Банк, санхүү

Инфляцын хүлээлтийн түүвэр судалгаанд оролцохыг урьж байна.

Монголбанкнаас ирээдүйд чиглэсэн мөнгөний бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд инфляцын талаарх олон нийтийн хүлээлтийг тодорхойлох зорилгоор “Инфляцын хүлээлтийн түүвэр судалгаа”-г улирал бүр авдаг билээ.

Иймд иргэд та бүхнийг уг түүвэр судалгаанд идэвхитэй оролцож, бидний ажилд туслалцаа үзүүлэхийг хүсье.

Та https://surveyteam-demo.mysurvey.solutions/WebInterview/Z2SRREM3/Start?fbclid=IwAR3eeweMkej20sGmx1BjETKZT-cYxgpo3p5ufwyXgSrPZ8be-RHaU9HktJQ  холбоосоор тус судалгаанд хамрагдана уу

Таны мэдээллийг бид зөвхөн статистикийн зорилгоор ашиглах бөгөөд нууцлалыг Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу чандлан хадгална. Судалгаанд оролцогчдоос 180 хүнийг санамсаргүй байдлаар сонгон урамшуулах болно.

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.