Нийслэлийн ногоон бүсэд өвс, тэжээл тавьлаа

2017-02-10 Нийслэл

Ногоон бүсэд амьдардаг халиун буга, бор гөрөөс, аргаль хонь зэрэг ан амьтдаа хамгаалах зорилгоор нийслэлийн ногоон бүсэд анх удаа биотехникийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Зэрлэг амьтдад жилийн тодорхой улиралд өвс тэжээл, хужир мараа тавьж өгөх ажлыг “Амьтны тухай хууль”-д биотехникийн арга хэмжээ хэмээн тодорхойлж, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, амьтныг өсгөн үржүүлэх мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар аргачлалын дагуу гүйцэтгүүлнэ гэж заасан байдаг.

Өвөлжилт хүндрэхэд цас зуднаас шалтгаалан идэш тэжээл хайж, суурьшлын бүс рүү орж ирдэг зэрлэг амьтдын дийлэнх нь нохойнд бариулж, багагүй хувь нь хүний үйл ажиллагааны золиос болж тоо толгой нь цөөрдөг. Биотехникийн арга хэмжээ нь уг нөхцөлийг арилгахад чухал нөлөөтэй юм.

Нийслэлийн Байгаль орчны газар, ан амьтны мэргэжлийн байгууллага, байгаль хамгаалагчдын хүч оролцоотойгоор хийгдсэн уг ажлыг цаашид тогтмолжуулж, иргэдийн оролцоотойгоор жил бүр хийхээр төлөвлөжээ.

С.Гэрэлсүх

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.