2021 онд цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөөр орлуулан хаах төлбөрийг 6,350,895 төгрөгөөр тогтоожээ

2021-02-17 Засгийн газар

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар 2021 онд цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрөөр орлуулах хэмжээг баталлаа.

Тодруулбал, 2021 онд цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах төлбөрийг өнгөрсөн жилийнхтэй адил буюу 6,350,895 /зургаан сая, гурван зуун тавин мянга, найман зуун ерэн тав/ төгрөг байхаар тогтов.

Төлбөрийн хэмжээг нэг жилд хугацаат цэргийн алба хаагчийн хангамж, үйлчилгээнд зарцуулах хувьсах зардлаар тооцдог байна.

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.