Татвараас зайлсхийсэн 1.1 тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрчээ

2019-12-11 Мэдээ, мэдээлэл

АТГ, Татварын ерөнхий газартай хамтарсан шалгалтаар, татвараас зайлсхийсэн 1.1 тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрчээ.

АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь мэдүүлэг гаргагч нийтийн албан тушаалтнуудын хууль бус, нуугдмал орлогыг илрүүлэх чиглэлээр татварын байгууллагатай хамтран ажилласан байна.

Шалгалтаар Аж ахуйн нэгжийн албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль болон Татварын ерөнхий хуулийг зөрчсөн санхүүгийн дээрх 1.1 тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрсэн. Тиймээс Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Татварын ерөнхий хуульд заасныг үндэслэн нийт гурван иргэн, дөрвөн аж ахуйн нэгж, байгууллагад 71 сая төгрөгийн төлбөр ногдуулжээ.

Мөн уг хяналт шалгалтаар орлого, хөрөнгөө худал мэдүүлсэн гурван мэдүүлэг гаргагчид Авлигын эсрэг хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулахаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд албан бичгийг хүргүүлж, биелэлтийг ханган ажиллаж байна.

Авлигатай тэмцэх газар цаашид албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт мэдүүлсэн орлого нь үнэн бодит эсэх, татвараас зайлсхийсэн үндэслэл байгаа эсэх, орлого олсон бол тайлангаа хуулийн хугацаанд үнэн зөв тодорхойлон төлөх үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, цаашид хууль бус, нуугдмал орлогыг илрүүлэх, татвараас зайлсхийсэн зөрчилд хариуцлага тооцуулах чиглэлээр татварын албадтай хамтран ажиллана хэмээн мэдэгдлээ.

<

© 2022 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.