Авлигаас урьдчилан сэргийлэх “Олон нийтийн дэд зөвлөл” байгуулжээ

2017-11-6 Мэдээ, мэдээлэл

Дорнод аймагт төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалган туслах, авлигын нөхцөл байдлыг тодорхойлох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд ажиллах “Олон нийтийн дэд зөвлөл” байгуулагдаж Авлигатай тэмцэх газартай хамтран ажиллах гэрээгээ байгууллаа.

Зөвлөл нь гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд төрийн болон хуулийн байгууллагад олон жил ажилласан туршлагатай боловсон хүчнийг олон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сонгон шалгаруулж авчээ.

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.