Монгол Улсад 100-гаас дээш настай 164 хүн амьдарч байна

2021-02-5 Мэдээ, мэдээлэл
Монгол Улсын хэмжээнд 2021 оны хоёрдугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар 100 ба түүнээс дээш настай 164 хүн энх тунх амьдарч байна.

Өндөр настнуудын 19 (11.6%) нь эрэгтэйчүүд, 145 (88.4%) нь эмэгтэйчүүд юм.

Насаар авч үзвэл:

  • 100 настай 68,
  • 101 настай 41,
  • 102 настай 23,
  • 103 настай 15,
  • 104 настай долоо,
  • 105, 106, 109 настай тус бүр хоёр,
  • 107 настай гурав,
  • 114 настай нэг хүн байна.

Тус мэдээллийг Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, иргэний бүртгэлийн мэдээллийн сан болон аймаг, нийслэлийн статистикийн газар, хэлтсийн мэдээлэлтэй тулган шалгаж гаргалаа хэмээн ҮСХ-ноос мэдээллээ.

Монгол Улсад 100-гаас дээш настай 164 хүн амьдарч байна

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.