Нийслэлийн 2020 оны төсвийг баталлаа

2019-12-2 Нийслэл

Нийслэлийн 2020 оны төсвийг баталжээ. Ингэхдээ нийслэлийн орон нутгийн төсвийн суурь орлогыг 894.1 тэрбум төгрөг, суурь зарлагыг 338.1 тэрбум төгрөг байхаар баталсан байна. Мөн нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд батлагдсан түвшнээс 770.5 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 27.3 тэрбум төгрөг байхаар, боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхэд хөгжил хамгаалал, газрын харилцааны салбарын нийт үйл ажиллагааны зардлыг 2019 оныхоос 96 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 494 тэрбум төгрөг байхаар баталсан байна.

Товчхондоо, ирэх оны төсвийн 39 хувийг хот байгуулалт дэд бүтэц, 30 хувийг авто замын салбарт, 12 хувийг нийгмийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийхээр баталсан гэдгээ хуралдааны үеэр онцлов.

<

© 2022 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.