Валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2017-03-16 Ханш

Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа

Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2452.17 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 10.2 сая ам.доллар худалдан авах, 2457.07 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 14.1 сая ам.доллар худалдах, 353.67 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 58.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлжээ. Гэсэн ч Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар саналуудыг биелүүлээгүй болно.

2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 3.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар саналыг биелүүлээгүй болно.

Эх сурвалж: МОНГОЛБАНК

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.