Зөвлөмж: Жолооч ТАНД

2022-12-5 Амрах агшин

 

Жолоочийн ядаргаа нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс үүдэлтэй.

Үүнд:

– Шаардлагатай хэмжээнээс бага унтах,
– Хэдэн өдрийн туршид нойр дутуу байх,
– Үдийн хоолны дараа ажиллах,
– Тасралтгүй жолоо барих,
– Шөнийн цагаар жолоо барих,
– Тогтмол бус цагаар ажиллах, өглөө хэт эрт ажиллах,
– Давчуу, нарийн цагийн хуваарьтай ажиллах,
– Өмнөх ажлын ядаргаа тайлагдаагүй байх,
– Ачих, буулгах зэрэг биеийн хүчний ажил хийх,
– Замын эсвэл цаг агаарын таагүй нөхцөлд жолоо барих,
– Нэг хэвийн орчинд жолоо барих,

АЛТАН ШАР ЗАМ ТАНЬ ӨЛЗИЙТЭЙ БАЙХ БОЛТУГАЙ!

АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

<

© 2023 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.